Access

Tsukuba Campus

  • 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

Tokai Campus

  • 203-1 Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki, 319-1106, Japan